SEEBURGER BIS – Your Comprehensive Platform for Digital Transformation

SEEBURGER BIS – Your Comprehensive Platform for Digital Transformation

The platform for all types of integration scenarios: MFT, API/EAI, B2B/EDI, IoT/Ind.4.0, E-Invoicing and ERP/SAP-Integration on a central platform: Made by SEEBURGER. Made in Germany.
SEEBURGER Cloud Services

SEEBURGER Cloud Services

React flexibly, quickly and innovatively to new digital challenges.

Gain agility and lower your investment cost by moving your digitalization project into the Cloud – partially or completely.
 API Management – Up-to-date Information – Anytime & Anywhere.

API Management – Up-to-date Information – Anytime & Anywhere.

API Integration and API Management
Open your company's systems to the outside world in a secure way and welcome new digital business – in real-time!

Real-Time Integration: Take on the challenges of Digitalization!
See the quality. See the security. See the dependability with BIS MFT Solutions

See the quality. See the security. See the dependability with BIS MFT

It's time to make the switch to a fully-integrated solution that's not only completely secure, but as simple as pressing a single button in your existing email client.
BIS B2B Business Integration »Ready-to-Run«!

BIS B2B Business Integration »Ready-to-Run«!

German-engineered holistic B2B industry solutions:
30 years of industry experience bundled into
preconfigured and standardized industry solutions.
Navigate seamless through Industry 4.0 Standards

Navigate seamless through Industry 4.0 Standards

Even when major changes occur forcing an Industry 4.0 environment–
Companies using SEEBURGER BIS IoT solution are fully capable to adjust to those changes. Quickly!

SEEBURGER – Двигателят на вашата цифрова трансформация

Цифровата трансформация е свързана с постоянна необходимост компаниите да прилагат най-съвременните дигитални бизнес модели. Безпроблемната интеграция и сътрудничеството на всички заинтересовани страни е двигател за високо ефективна дигитална екосистема.

Бъдете:

гъвкави

Завършени решения, отговарящи на специфичните изисквания на бизнеса за гъвкавост и кратки срокове за достигане до пазара

бързи

Бързо достъпните стандартизирани облачни услуги ви предоставят възможност да реагирате навременно на новите изисквания на цифровизацията

иновативни

Управлявайте иновативни бизнес процеси и се възползвайте от възможностите, които цифровата трансформация предоставя

Business Integration Suite (BIS)

Вашата централизирана платформа за цифрова трансформация

With SEEBURGER BIS you are cutting edge! Your advantage? Seamless integration of all your systems, applications, business partners and cloud services. Additionally you can access all your data anywhere in real-time, enabling higher revenue and profit in your firm’s core business.

 • MFT
  Надеждно прехвърляне на данни, изискващи високи нива на сигурност между системи и/или хора
 • API/EAI
  Свързване/синхронизиране на приложения и облачни услуги в реално време
 • B2B/EDI
  Обмен на електронни документи съгласно индустриалните стандарти
 • IoT/Industry 4.0
  Интегрирайте „Интернет на вещите“ в корпоративните бизнес процеси с помощта на BIS.
 • E-Invoicing
  Управление на финансова документация чрез въвеждане на универсализирани цифрови процеси
 • ERP/SAP
  Безпроблемно взаимодействие между ERP системи и интеграция с всички SAP модули

Новини

Новини от света на SEEBURGER AG

American Airline Business TV spotlights SEEBURGER MFT

When there's a large file to send, do you rely on unsecure, awkward software — or even browser-based services ...

Watch our TV Spotlight now

Digitalization winners

SEEBURGER is one of the world's true digital pioneers. In the journey to digital business new business models and processes play

Read article now

Enable Digital Business Transformation with Bimodal Support

In the age of Digital Business Transformation companies are being called on to both deliver innovation for new business models w

Find out more about Bimodal

The Value of a Hybrid Integration Platform

With SEEBURGER you can deploy the solutions in the model that makes the most sense for your business: Cloud, On Premise, or Hybr

Let's dive deeper

Omni Channel - Powering Your Digital Business Connections

How Wingtip and Converse teams drive successful Retail Omnichannel Transformation

Read more

Moving your Business into the Cloud the Right Way

To be in the Cloud or not to be in the Cloud? These questions are increasingly being asked by IT and Business Leaders.

Get your Cloud Solution here

The Smart Enterprise is Digitally Enabled

The SEEBURGER Business Integrations Suite for FSI

Read more

Promoting an API-led approach to integration

Ovum On the Radar Report: SEEBURGER unified middleware platform offers simplified hybrid integration

Read more

EU Project “Обучения за професионално развитие

На 01.03.2018 г. "Зеебургер Информатик" ЕООД, стартира изпълнението на проект по договор № BG05M9OP001-1.021-0308 – “Обучения за

прочети повече

SEEBURGER Cloud Services

Гъвкави, бързи и иновативни

SEEBURGER Cloud прави възможно бързото и лесно свързване на вашата организация с бизнеса. Оптимизирайте инвестиционните си разходи като пренасочите проектите си за дигитализация частично или цялостно към облачни услуги.

Облачните услуги на SEEBURGER са изцяло базирани на пълноспектърната технологична платформа SEEBURGER Business Integration Suite. Достъпвайте всички данни от централизиран източник, без необходимостта от допълнителни технически решения. Облачните услуги на SEEBURGER ви позволяват гъвкавост при избора на небходимите за вас решения като ги адаптирате към индивидуалните си изисквания.

Повече за облачните ни услуги

Решения за вашата индустрия

Бързa цифрова трансформация на вашия бизнес благодарение на нашите специфични за отрасъла решения

Industrial Machinery & Plant Engineering

Healthcare & Life Science

HighTech & Electronics

Logistics

Стартирайте цифровата трансформация на бизнеса си!

Свържете се с нас

Повече от 10 000 клиенти от цял свят разчитат на решенията на SEEBURGER

Някои от успешните истории на нашите клиенти